2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo

21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Argümantasyon Destekli Araştırma Sorgulamaya Dayalı Etkinlik Örnekleri

Tuğba Ecevit

tubaecevit@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi

Fitnat Kaptan

fitnat@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi

Bu çalışmada zihinsel esnekliğe sahip, olaylara farklı bakabilen, alışılmış kalıpların dışında düşünebilen, aynı sonuca değişik yollarla ulaşabilen 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi için etkinlik örneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik planlanan argümantasyon destekli araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim modeli ve etkinlikler üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama; sorgulayarak bilginin açığa çıkarıldığı büyük grup tartışması, ikinci aşama;  argümantasyon destekli araştırma-sorgulamaya dayalı etkinliklerin tasarlandığı küçük grup tartışması ve üçüncü aşama; yapılan etkinliklerin sunulduğu ve doğruluğunun sorgulandığı büyük grup tartışmasıdır.  İlk aşamada öğrencilerin yaşadığı çevreyi anlayabilmesi amaçlanmaktadır. Öğretmen öğrencilerde merak duygusu oluşturmak için öğrencilere tek bir doğru cevabı olan sorulardan ziyade düşündürücü açık-uçlu sorular sorarak konu hakkında neleri doğru, neleri yanlış bildiklerini veya neleri öğrenmek istediklerini fark etmelerini sağlar.  İkinci aşamada öğrencilerin deney tasarlama ve yapma, elde ettikleri verilere dayalı olarak akıl yürütmeleri ve verilerden soyut çıkarımlar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.  Bu süreçte öğrenciler kendi ilgi ve merakları doğrultusunda kendi deneylerini tasarlar. Bu süreçte öğretmen yönlendirici sorular sorarak öğrencilere yardımcı olur. Son aşamada ise öğrencilerin elde ettikleri sonuçları bilimsel terminolojiyi kullanarak açıklamaları amaçlanmaktadır. Her grup kendi deney tasarımlarını arkadaşlarına sunar ve deney sonuçlarının diğer gruplar ile benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırır.  Bu süreçlerde öğrenciler düşüncelerini gerekçeleriyle açıklar, anlaşılmayan açıklamaları dile getirir, farklı açıklamalar üretir, açıklamaların doğruluğunu sorgular. Öğretmen ise bu süreçlerde öğrencilerin cevaplarına doğru veya yanlış olarak herhangi değerlendirmede bulunmaz. Yapılan çalışmada bu süreçlere ait öğretmen-öğrenci ve öğrenci- öğrenci etkileşimleri detaylı olarak gerçekleştirilmiş uygulanmış ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Sample Activities Based on Argumentation-Driven Inquiry to Bring in the 21. Century Skills

This study aims at developing and exemplifying several activities designed to produce individuals who have mental flexibility and distinct perspective and thinking ways, could reach the same end using different solutions and have the 21. century skills. More specifically, these activities are based on argumentation-driven inquiry and have three steps. At the first step large group discussions take place to reveal information through reasoning. At the next step small group discussions in which activities are based on argumentation-driven inquiry are designed take place and the final step includes the implementation of the activities and large group discussions take place to question the activities. Teachers ask open-ended and reflection based questions instead of those questions which produce a single answer and here the goal is to make students recognize what they know about the topic, their misunderstandings or what they want to learn.  At the second step students are asked to design and implement an experiment, think about the data they obtained and to produce abstract inferences. They design the experiments based on their interest and teacher faciliates the process through guiding questions. At the final step students are asked to explain their results using scientific language. Each group presents the experiment designed to their peers and the experiments developed by the groups are compared. During all these processes students justifies their views, produces several explanations and questions these explanations. Teachers do not evaluate their answers as correct or incorrect. This study involves the design and implementation of teaching activities that are based on argumentation-driven inquiry and their effects on the development of the 21. century skills.

Key Words: 21st century skills, argumentation-driven inquiry, teacher and student roles

Anahtar Kelimeler

Anahtar Sözcükler: 21. Yüzyıl becerileri, argümantasyon destekli araştırma sorgulama, öğretmen ve öğrenci rolleri