2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo

6., 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki Biyoloji Kavramlarının Anlaşılma Düzeyinin Tespit Edilmesi ve Anlaşılmama Nedenlerinin İncelenmesi

Atilla Temur

temurat@yahoo.com, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Hüseyin Artun

huseyinartun@gmail.com, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Serdal Ös

temurat@yahoo.com, Milli Eğitim Bakanlığı

Mahmut Erkol

mahmut_yyu_65@icloud.com, Milli Eğitim Bakanlığı

Bu çalışma, 6., 7. ve 8. sınıf fen ve teknoloji öğretim programında yer alan, biyoloji kavramlarının; anlaşılma düzeyinin tespit edilmesi ve anlaşılmama nedenlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Van ili Milli Egitim Müdürlüğüne bağlı, rastgele seçilmiş sekiz adet ilkokulun 6., 7. ve 8. sınıflarında ögrenim gören 710 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 14’er, adet çoktan seçmeli sorulardan oluşan Biyoloji Kavram Testi (BİKAT) kullanılmıştır. Öğrencilerin çoktan seçmeli sorulara verdikleri cevaplar cevaplar SPSS bilgisayar istatistik paket programı ile verilerin analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda, 6., 7. ve 8. sınıf ögrencilerinin biyoloji kavramları ile ilgili birçok kavram hakkında yanlış anlamalarının nedenleri tespit edilmişti

An Investigation on the Understanding Levels of Biology Concepts in the 6th, 7th and 8th Grades Science and Technology Curriculum 

The reason of this study is to find biology terms for 6th, 7th, and 8th clases science and technology teaching curriculum ın this study. Quantitive research methods were used  this study’s samples were chosen randomly by 8 elementary schools which has been contingenton Van provincial National Educotion Directorate. It consists of 710 students in 6th, 7th and 8th grades. Biology Concept Test (BCT) is used as data collection tools which consist of 14 multiple choice questions. The data analysis was done by SPSS programme. According to the data analysis results, the reasons of the misunderstanding of biology terms.

Anahtar Kelimeler

Fen ve teknoloji öğretim programı, biyoloji kavramları, ortaokul öğrencileri