2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo

8. Sınıf Öğrencilerinin 3 Boyutlu Dinamik Geometri Ortamındaki Problem Çözümlerinde Karşılaştıkları Epistemolojik Sorunlar

Balkan Ozan Öngel

ozan123@gmail.com, M.E.B

Melih Turgut

mturgut@ogu.edu.tr, , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Bu araştırmanın amacı 8.sınıf öğrencilerinin dinamik geometri yazılımı yardımıyla üç boyutlu geometrik cisim problemleri çözümünde karşılaştıkları sorunları ortaya çıkarmaktır. Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemleri benimsenmiş olup ikişerli üç grup, toplam altı öğrenciyle görev-tabanlı klinik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde, problem merkezli klinik görüşmeler, gözlemler ve alan notları oluşturulmasıyla veri çeşitlemesine gidilmiştir. Alınan yasal izinler doğrultusunda, veriler video kamera, ekran kaydetme yazılımı vs. gibi bilgi teknolojileri ile kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın öğretimsel işlerinin (görevlerinin) dizaynında, erişimi ücretsiz global olarak tüm dünya dillerinde kullanımı var olan GeoGebra (Geometry+Algebra) isimli yazılım kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: (i) Problemlerde değişen durumları daha kolay bulurken değişmeden kalan (i.e., invariant) durumları daha zor buldukları; (ii) İki boyutlu çizilen bir şeklin hacminin olup olamayacağı konusunda dinamik geometri ortamının (DGO) standart çizim yöntemlerine göre çok farklı bir pozitif etkisinin olmadığı, öğrencilerin yine şüphelere düştüğü; (iii) Öğrencilerin problemlerin çözümlerini DGO’nun yardımıyla zihinlerinde oluştursalar da, ekranda olup bitenleri yeterli geometrik altyapıları olmaması sebebiyle doğru bir şekilde açıklayamadıkları ve (iv) Kenar sayısı sonsuza çıkarılan geometrik şekillerde DGO ‘da inceleme yapan öğrencilerin oluşan şekilleri  tam bir çembere benzettiği ve oluşan geniş açıları farkedemedikleri görülmüştür. Ayrıca, paralel durumların kanıtı gibi problemlerde dinamik geometri ortamlarının uzunluk ölçme araçları kullanılmadan sorular çözüldüğünde öğrencilerin yanlış tahminlerde bulunabildiği görülmüştür. Bu bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.

Abstract

The purpose of this research is to reveal the problems encountered by the 8th-grade students in solving three-dimensional geometric object problems with the help of dynamic geometry software. Within the scope of the research, qualitative research methods have been adopted and task-based clinical interviews have been carried.GeoGebra (Geometry + Algebra) software was used in the design of instructional tasks of the research, in which access is used globally in all languages of the world. Findings from the study can be summarized as follows: (I) they found the unchanged (ie, invariant) situations more difficult while finding the changing situations easier in the problems; (i) they found the unchanged (ie, invariant) situations more difficult while finding the changing situations easier in the problems;(ii) the fact that there is not a very different positive effect of the dynamic geometry environment (DGO) compared to the standard drawing methods, that the students will not be doubtful about whether there will be a two-dimensional drawn volume; (iii) Students do not correctly explain the solutions of the problems in their minds with the help of the DGO because of the lack of adequate geometric infrastructure on the screen.Suggestions have been made in the light of these findings.

Anahtar Kelimeler

Geometri Öğretiminde Sorunlar, Uzamsal-Geometrik Muhakeme, Dinamik Geometri Ortamı, Geometrik Cisimler