2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo
Özet No Türü Başlık Yazarlar
153 Sözlü Bildiri A Survey Research: The Relation Between Metacognitive Awareness And Teaching With Metacognition Nesrin Öztürk
183 Sözlü Bildiri Academic Vocabulary Learning through Teacher-active and Student-active Approaches Levent Uzun
60 Sözlü Bildiri Aile Davranışlarının İnformal Öğrenme Ortamlarında Aile- Çocuk Etkileşimine ve Çocukların Fen Öğrenimine Etkisi: Sasalı Doğal Yaşam Parkı Örneği Hakan Türkmen, Elif Kaya
241 Sözlü Bildiri Aktif Katılımlı Materyal Geliştirme Sürecinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: Bazı Astronomi Konuları Çiğdem Şahin, Ümmü Gülsüm Durukan
123 Sözlü Bildiri Alışveriş Merkezlerindeki Bilimsel Nitelikteki Etkinliklerin Çocukların Etkileşimlerine ve Öğrenmelerine Etkisi: Kelebeğin Oluşumu ve Gökkuşağı Oluşumu Örnekleri Hakan Türkmen, Tugba Bilir
154 Sözlü Bildiri Alman Metodu Derin Beyin Egzersizleri ile Farkındalık Oğuzhan Gözek
258 Sözlü Bildiri Alternatif Soru Çözüm Platformu Yazılımı Geliştirilmesi ve Kullanılmasına Yönelik Uzman Görüşlerinin Alınması Ercan Akpınar, Zafer Erkan, Aykut Girgin, Burak İmsak
30 Sözlü Bildiri An Investigation On The Perceptions Of English Teachers And Students On English Textbooks Sabriye Şener, Volkan Mulcar
109 Sözlü Bildiri Analysis Of The Vocabulary Of Listening-Speaking Books By Using Information Technologies İn Terms Of Frequency Hüseyin Köksal Çobanoğlu, Hakan Aşan, Yılmaz Gökşen
35 Sözlü Bildiri Argümantasyon Odaklı Öğretim Yöntemine Dayalı Kavram Karikatürü Etkinliklerinin Sıvılar Konusunda Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi Şenol Alpat, Nalan Akkuzu, Nur Gürer, Yelda Sapa, Birol Ataseven, Murat Bal