2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo
Özet No Türü Başlık Yazarlar
44 Sözlü Bildiri Educational Technologies for Digital Material Development Levent Uzun
38 Sözlü Bildiri EFL Instructors' Views On Inquiry-Based Instruction Within The Context Of United States Higher Education: A Case Study Ceyhun Yükselir
152 Sözlü Bildiri English language education in primary schools in the Netherlands and Turkey Pelin Onar Valk, Selin Onar Özyarar
235 Sözlü Bildiri Ergenlerin Boş Zaman Can Sıkıntısı Düzeyleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kemal Balkan, Fatma Ebru İkiz
190 Sözlü Bildiri Examining Prospective Teachers' Opinions about Nature of Science Course Ozlem Oktay, Ahmet Ilhan Sen
150 Sözlü Bildiri Exploring the Relationship between EFL Teachers’ Personal and Professional Identities Aynur Kesen Mutlu, Yonca Özkan
137 Sözlü Bildiri Exploring The Role Of Teaching Critical Thinking İn Promoting Learners' Grammar Skill: Case Of First Year English As A Foreign Language Students Radhia Mebarkıa
118 Sözlü Bildiri Explorıng Pre-Servıce Scıence Teachers' Vıews On Nature Of Scıence And Classroom Practıces Selçuk Aydemir, Aygün Kılıç, Sefa Kazanç
122 Sözlü Bildiri Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına Göre Değerlendirme Okuryazarlığına İlişkin Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi Öznur Çambay, Aygün Kılıç, Sefa Kazanç
34 Sözlü Bildiri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Aromatik Bileşiklerin Tepkimeleri Konusundaki Öğrenmelerinin Solo Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi Gülten Şendur