2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo
Özet No Türü Başlık Yazarlar
270 Sözlü Bildiri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Beceri Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Ümmühan Ormancı, Erkan Özcan, Sevinç Kaçar, Ali Günay Balım
133 Sözlü Bildiri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin Araştırılması Merve Polat
205 Sözlü Bildiri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin Araştırılması Merve Polat
159 Sözlü Bildiri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Kaygı ve Tutumlarının İncelenmesi Gamze Kırılmazkaya
212 Sözlü Bildiri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Esma Uysal, Umran Betul Cebesoy, Dilek Karışan
107 Sözlü Bildiri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretimsel Grup Etkinliklerine Yönelik Görüşleri Fatma Şaşmaz Ören, Hakan Ören
210 Sözlü Bildiri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Stem Temelli Etkinlikler Hakkındaki Yansıtıcı Yazımlarının İncelenmesi Seda Gökbayrak, Dilek Karışan
32 Sözlü Bildiri Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Taslağında Yer Alan Çevre Eğitimi Kazanımlarının İncelenmesi Hüseyin Artun, Hasan Bakırcı, Mahmut Erkol
177 Sözlü Bildiri Fen Bilimleri Kavramları ile İlişkilendirilen Matematik Sorularına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Şahin Danişman, Ömer Seyfettin Sevinç, Ceylan Beyaztaş
127 Sözlü Bildiri Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının 5E ve Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline İlişkin Görüşleri Aygün Kılıç, Selçuk Aydemir