2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo
Özet No Türü Başlık Yazarlar
71 Sözlü Bildiri Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Destekli Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Uygulamalarının 21. Yüzyıl Becerilerini Geliştirmesine Yönelik Görüşleri Tuğba Ecevit, Fitnat Kaptan
249 Sözlü Bildiri Fen Eğitiminde Etkileşimli E-Kitap (Z-Kitap) Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik İçerik Analizi Ümmühan Ormancı, Salih Çepni
126 Sözlü Bildiri Flipped Classrooms Model İn Teaching Basic Language Skills İn Primary Education: A Guide To Teachers Pınar Girmen, Mehmet Fatih Kaya
144 Sözlü Bildiri Formative Assessment through Digital Tools in EFL Listening Comprehension: Stories from a Turkish Context Arif Bakla, Hakan Demiröz
156 Sözlü Bildiri Fransızca Dinleme Becerisi Öğretimine Dair Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerileri: Uludağ Üniversitesi Örneği Erdoğan Kartal, Melek Alpar
76 Sözlü Bildiri Fransızca Konuşma Becerisi Öğretimine dair Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerileri: Uludağ Üniversitesi Örneği Erdoğan Kartal, Melek Alpar
36 Sözlü Bildiri Güzel Sanatlar Lisesi Ortaöğretim Öğrencilerinde Kavram Karikatürleri Etkinliklerinin Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisi Şenol Alpat, Nalan Akkuzu, Damla Yılmaz, Nil Ceyhan, Esma Akbaş, Erdinç Kaplan
46 Sözlü Bildiri Identifying The Perceptions Of Prospective English Language Teachers On Characteristics Of Effective Teachers: Who İs The Ideal Teacher? Gülşah Külekçi
213 Sözlü Bildiri İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Dönel Yüzeyler Konusundaki Alan Dili Kullanımlarının Farklı Temsil Biçimleri ile Verilen Sorular Yardımıyla İncelenmesi Sevcan Mesut, Suha Yilmaz
189 Sözlü Bildiri Implementing Peer Learning Approach in a High School Physics Class Ahmet Ilhan Sen, Ozlem Oktay, Serap Ergin