2.  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı Logo

2. Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı

Etkinlik Programı

19.10.2017 Programı
Time Event Dolphin Apollo Celsus Venus Efes
08:30 - 10:00 Kayıt (Registration)
10:00 - 11:00 Açılış Konuşması (Official Opening)
11:00 - 12:00 Keynote Konuşması "Teaching in theory … and in practice: ‘the believing and doubting game"

Konuşmacılar

Doç. Dr. Graham Hall
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği (Lunch Break)
13:00 - 14:20 Bildiri Oturumu Workshop/Inovasyon Dünyasında Düşündüren Yolculuk

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Burak Karabey
(Concurrent Session)

Moderatörler

Dr. Pelin Onar Valk
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Arif Bakla
(Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Erdoğan Kartal

Argümantasyona Dayalı Öğrenme Ortamlarında Rol Oynama Tekniğinin Kullanımı

Altun, Ebru; Özsevgeç, Tuncay

Bloom's Taxonomy For Web 2.0 Tools: Is it Applicable?

Bakla, Arif

Fransızca Dinleme Becerisi Öğretimine Dair Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerileri: Uludağ Üniversitesi Örneği

Kartal, Erdoğan; Alpar, Melek

Argümantatif V-Diyagramlarının Kullanımına Yönelik Örnek Bir Uygulama

Altun, Ebru; Özsevgeç, Tuncay

Formative Assessment through Digital Tools in EFL Listening Comprehension: Stories from a Turkish Context

Bakla, Arif; Demiröz, Hakan

Fransızca Konuşma Becerisi Öğretimine dair Öğretmen Adaylarının Görüş ve Önerileri: Uludağ Üniversitesi Örneği

Kartal, Erdoğan; Alpar, Melek

Converging evidence of contact-induced change regarding subordination of Dutch Turkish

Onar Valk, Pelin

Turkish Efl Instructors' Perceived Importance Of Motivational Strategies: A Descriptive Study

Uştuk, Özgehan

Pre-Service English Teachers' Perceptions About Their Critical Reading Self-Efficacy And Cognitive Flexibility

Öztürk, Kadim; Denkci Akkaş, Ferdane; Tıkız, Gülşah

English language education in primary schools in the Netherlands and Turkey

Onar Valk, Pelin; Onar Özyarar, Selin

University Preparatory Class Students' Foreign Language Ambiguity Tolerance And Their Class Anxiety

Tıkız, Gülşah; Denkci Akkaş, Ferdane

Reality Versus Dreams: Professional Efficacy Of Prospective English Teachers

Güryay, Dr. Berna

Uses Of Infographics in ELT

Demiröz, Hakan

14:20 - 14:30 Çay-Kahve Arası Coffee Break
14:30 - 15:50 Bildiri Oturumu

Moderatörler

Prof. Dr. Arif Sarıçoban
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Burak Karabey
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Levent Uzun

Analysis Of The Vocabulary Of Listening-Speaking Books By Using Information Technologies İn Terms Of Frequency

Çobanoğlu, Hüseyin Köksal; Aşan, Hakan; Gökşen, Yılmaz

Comparison Of Three Tier Diagnostic Chemistry Test And Multiple Choice Chemistry Test According To Visual Forms

Türkoguz, Suat; Şeker, Meltem

A Qualitative Study Of Test Anxiety Among Adolescent Efl Learners

Harputlu, Leyla; Aydın, Selami; Uştuk, Özgehan

The Role Of Reflections And Classroom Assessment Techniques (Cats) On Prospective English Teachers' Professional Development

Güryay, Berna

Işık ve Pigment Renklerine Matematiksel ve Fiziksel Açıdan Bir Bakış

Yürümezoğlu, Kemal; Karabey, Burak; Yiğit Koyunkaya, Melike; Arıkan, Gizem

Academic Vocabulary Learning through Teacher-active and Student-active Approaches

Uzun, Levent

Views Of English Language Teacher Candidates About Pedagogical Formation Certificate Programs İn Turkey

Sarıçoban, Arif; Kırmızı, Özkan

Matematikte Sonsuzluk Kavramının Algılanmasına Yönelik Bir Sanat Etkinliği: Escher Örneği

Ergut, Gülünay; Tunalı, Ceren; Çoban, Özge; Karabey, Burak

An Investigation On The Perceptions Of English Teachers And Students On English Textbooks

Şener, Sabriye; Mulcar, Volkan

Yerli mi İthal mi? : Türkiye'de Okullarda Yabancı Dil Ders Kitabı Seçimi

Genç, Ayten; Ataş, Doğu

Zihni Sinir Eğitim Ortamı Procesi: ÇOGA (Çocuk Gelişim Akademisi)

Karabey, Burak; Yürümezoğlu, Kemal; Yiğit Koyunkaya, Melike; Arıkan, Gizem

Unraveling Teachers' Stories about the EFL Coursebook

Çomoğlu, Irem; Ceylan, Eda

15:50 - 16:00 Çay-Kahve Arası
16:00 - 17:20 Bildiri Oturumu (Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Irem Comoglu
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Gülşah Külekçi
(Concurrent Session)

Moderatörler

Prof. Dr. Arif Sarıçoban
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Melike Yiğit Koyunkaya

Becoming a teacher – one dream, different processes: A comparison of the educational systems in Turkey and Poland

Kic-Drgas, Joanna; Çomoğlu, İrem

Identifying The Perceptions Of Prospective English Language Teachers On Characteristics Of Effective Teachers: Who İs The Ideal Teacher?

Külekçi, Gülşah

A Survey Research: The Relation Between Metacognitive Awareness And Teaching With Metacognition

Öztürk, Nesrin

2009-2013-2017 Öğretim Programları 5.-8. Sınıf Matematik Dersinin Sayı Duyusu Bileşenlerine Göre Karşılaştırılması

Tunalı, Ceren; Ergut, Gülünay; Karabey, Burak

Teaching Intercultural Communication Skills In Maincourse And Speaking Classes

Yagcioglu, Ozlem

In-Service Teacher Training Needs Of EFL Instructors Working At University: A Needs Analysis

Çınar, Senanur

Less Stress, More Talk In The Elt Class

Gök, Şahin

Lise Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Süreçleri Üzerine Bir Çalışma

Tataroğlu Taşdan, Berna

The İmpact Of Process Based Writing Teaching On L2 Learners' Writing Performances And Self Efficacy Levels.

Ata, Murat

İngilizce Öğreniminde Öğrenci Taraflı Öz-Eleştiri: ‘Neden Hala Öğrenemiyoruz?': DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

Özmen, Ebru

Liselilerde İngilizce Sınavı Kaygısı: İzmir Atatürk Lisesi Örneği

Harputlu, Beyda Sude; Kuşçu, Selin Sultan

Matematik Öğretmen Adaylarının Geliştirdiği Geogebra Etkinliklerinin İncelenmesi

Yiğit Koyunkaya, Melike

The Role Of Paideia Seminar Technique İn Teaching English Poetry To University Students

Sultan, Omra

Investigating Pre-Service English Teachers On The Way Of Becoming Real Teachers: A Focus On Reflection Upon Teaching Practice

Şire Kaya, Ebru; Turhan, Burcu

Pedagogical Literacy Of Prospective Foreign Language Teachers

Sarıçoban, Arif; Kırmızı, Özkan

Matematik Öğretmen Adaylarının İntegral Kavramı Öğretimlerine Bir Bakış

Tataroğlu Taşdan, Berna; Yiğit Koyunkaya, Melike

17:20 - 17:30 Çay-Kahve Arası
17:30 - 18:50 Bildiri Oturumu (Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Semiha Kula Ünver
(Concurrent Session)

Moderatörler

Öğr. Gör. Eda Avcı
(Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Hakan Türkmen
(Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Şenol Alpat

Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Temelli Geliştirdikleri Ders Planlarının Değerlendirilmesi

Yiğit Koyunkaya, Melike; Tataroğlu Taşdan, Berna

Argümantasyona Dayalı Sorgulama Yönteminin Fen Derslerinde Kullanımına İlişkin Etkinlik Örnekleri

Kaçar, Sevinç; Balım, Ali Günay

Aile Davranışlarının İnformal Öğrenme Ortamlarında Aile- Çocuk Etkileşimine ve Çocukların Fen Öğrenimine Etkisi: Sasalı Doğal Yaşam Parkı Örneği

Türkmen, Hakan; Kaya, Elif

21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Argümantasyon Destekli Araştırma Sorgulamaya Dayalı Etkinlik Örnekleri

Ecevit, Tuğba; Kaptan, Fitnat

Matematik Öğretmeni Adaylarının Sonsuzluk Kavramına İlişkin Tasarladıkları Etkinlikler

Kula Ünver, Semiha

Meslek Yüksekokullarında Disiplinlerarası Eğitim Üzerine Yeni Bir Uygulama: Efes Meslek Yüksekokulunun Kıtalararası Uçuşlar İçin Uçan Şefler Proje Örneği

Avcı, Eda; Özoğul, Gamze; Oksal, Itır Ceren; Yıldız, İrfan; Hatipoğlu, Murat

Alışveriş Merkezlerindeki Bilimsel Nitelikteki Etkinliklerin Çocukların Etkileşimlerine ve Öğrenmelerine Etkisi: Kelebeğin Oluşumu ve Gökkuşağı Oluşumu Örnekleri

Türkmen, Hakan; Bilir, Tugba

Argümantasyon Odaklı Öğretim Yöntemine Dayalı Kavram Karikatürü Etkinliklerinin Sıvılar Konusunda Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi

Alpat, Şenol; Akkuzu, Nalan; Gürer, Nur; Sapa, Yelda; Ataseven, Birol; Bal, Murat

Öğretmen Adaylarının Kesirler Konusundaki Olası Kavram Yanılgılarına İlişkin Görüşleri

Kula Ünver, Semiha

Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Kocakaya, Serhat; Okuyucu, Mehmet Ata; Uzunyol, Bilal; Öner, Musa

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (Atbö) Yaklaşımının 5. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

Çakan Akkaş, Büşra Nur; Kabataş Memiş, Esra

Argümantasyon Uygulamalarının Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Ünitesini Kavramalarına Etkisi

Çakan Akkaş, Büşra Nur; Kabataş Memiş, Esra

Ortaokul 8.sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İspata Yönelimlerinin Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanılarak İncelenmesi

Kunt, Aygül; Keşan, Cenk

Oryantiring ile Matematik

Akbulut, Güler

Fen Eğitiminde Etkileşimli E-Kitap (Z-Kitap) Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik İçerik Analizi

Ormancı, Ümmühan; Çepni, Salih

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Destekli Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Uygulamalarının 21. Yüzyıl Becerilerini Geliştirmesine Yönelik Görüşleri

Ecevit, Tuğba; Kaptan, Fitnat

Güzel Sanatlar Lisesi Ortaöğretim Öğrencilerinde Kavram Karikatürleri Etkinliklerinin Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisi

Alpat, Şenol; Akkuzu, Nalan; Yılmaz, Damla; Ceyhan, Nil; Akbaş, Esma; Kaplan, Erdinç

20.10.2017 Programı
Time Event Dolphin Apollo Celsus Venus Efes
09:30 - 10:30 Keynote Konuşması "Nitel Araştırmalarda Yapılan Yaygın Hatalar"

Konuşmacılar

Prof. Dr. Salih Çepni
10:30 - 10:40 Çay-Kahve Arası
10:40 - 12:00 Bildiri Oturumu (Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Hakan Atılgan
(Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Gülten Şendur
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Umran Betul Cebesoy
(Concurrent Session)

Moderatörler

Öğr. Gör. Dr. Zahide Sezin Ertekin

Investigation of Pre-Service Teachers' views on Chemistry Experiments Supported by Arduino Microcontroller in the Analytical Chemistry Laboratory 

Türkoguz, Suat; Sefer, Fatma

Kavram Karikatürleriyle Desteklenmiş Bilimsel Hikâyelerin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Tutumları ve Motivasyonları Üzerine Etkisi

Yılmaz Korkut, Tuğçe; Şaşmaz Ören, Fatma

2017 Türkçe Öğretim Programında Kültürel Devamlılığı Sağlayan Değerler Temelli Eğitim

Yazar, İlyas; Yazar, Sevtap

“Bulanık Dematel” ve “Bulanık Kapsamlı Değerleme Yöntemi” ile Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim Kalitesini Değerlendirilmesi

Aksaraylı, Mehmet; Ünsal, Cansu; Harputlu, Leyla; Çomoğlu, İrem

Müzede Sistem Düşüncesi

Akbulut, Güler

Kimya Öğretmen Adayları Tarafından Yapılan Akran Değerlendirmeleri ve Bu Değerlendirmelerin Hazırladıkları Ders Planına Yansımaları

Şendur, Gülten; Kılınç Alpat, Sibel; Özbayrak Azman, Özge

9-12 Yaş Çocukların Estetik Kavramına İlişkin Metaforları

Demirel, İrfan Nihan

Öğrencilerin Somut Materyale Dayalı Oyunlar Bağlamındaki Şemaları

Atasay, Merve; Erdoğan, Abdulkadir

Öğrenci Başarısı Gelişimi Bağlamında Örtük Gelişim Modellemenin Geleneksel Yöntemler ve Aşamalı Doğrusal Modelleme ile Karşılaştırılması

Cüvitoğlu, Gürkan; Atılgan, Hakan

Kimya Öğretmen Adaylarının Video Kayıtlarına Göre Sunumlarının Değerlendirilmesi ve Belirlenen Eksiklikler

Özbayrak Azman, Özge; Kılınç Alpat, Sibel; Şendur, Gülten

Modelleme Uygulaması Gerçekleştiren Bir Öğretmenin Görüşlerinin İncelenmesi

Tekin Dede, Ayşe; Yılmaz, Süha

Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Fen Derslerinde Kullanımına İlişkin Etkinlik Örnekleri

Balım, Ali Günay; Olça, Merve; Kaçar, Sevinç

Yenilikçi Fen Deneyleriyle Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Kavramsal Anlamaya Etkisi

Cin, Merve; Türkoğuz, Suat

Klasik Test Teorisi ve Dına Modele Göre Madde Parametrelerinin ve Madde Seçiminin Karşılaştırılması

Demir, Elif Kübra

Öğrencilerin Modelleme Yaklaşımlarından Yansımalar: Badana Problemi

Tekin Dede, Ayşe

Proje Tabanlı Eğitimin Ekonometri Bölümü Öğrencilerine Sağladıklarının Veri Madenciliği ile Analizi

Aksaraylı, Mehmet; Pala, Osman; Bayyurt, Dilayla

Sharing Good Practice Examples: Climate Refugees

Cebesoy, Umran Betul; Kurtoglu Erden, Meltem

12:00 - 13:15 Öğle Yemeği (Lunch Break)
13:20 - 14:20 Keynote Konuşması "Researching, Assessing and Teaching Comprehensible Second Language Speech"

Konuşmacılar

Dr. Kazuya Saito
14:20 - 14:30 Çay-Kahve Arası
14:30 - 15:50 Bildiri Oturumu Workshop: “Writing for publication in a refereed journal: an editor’s perspective" /Dr.Graham Hall (Concurrent Session)

Moderatörler

Prof. Dr. Yasemin Kirkgoz
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Aygün Kılıç
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Aydemir

Innovative Ways to Use Child Games in Vocabulary Teaching

Onar Ozyarar, Selin

Farklı Branşlardaki Öğretmenlerin Hizmet Yıllarına Göre Değerlendirme Okuryazarlığına İlişkin Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Çambay, Öznur; Kılıç, Aygün; Kazanç, Sefa

Explorıng Pre-Servıce Scıence Teachers' Vıews On Nature Of Scıence And Classroom Practıces

Aydemir, Selçuk; Kılıç, Aygün; Kazanç, Sefa

Is Meeting Students' Academic Needs A Prerequisite For Better Learning And Behaviour?

Köprülü, Özlem

Flipped Classrooms Model İn Teaching Basic Language Skills İn Primary Education: A Guide To Teachers

Girmen, Pınar; Kaya, Mehmet Fatih

Popular Words And Their Usages In Our Classes

Yagcioglu, Ozlem

Problem-Based Learning For The 21St Century İn Teacher Education Programs

Kirkgoz, Yasemin

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Estetik Beğeni Düzeylerinin Geliştirilmesi

Demirel, İrfan Nihan

The Perceptions Of Prep Class Instructors About Effective Teacher Characteristics

Ertekin, Zahide Sezin

The Critical Discourse Analysis Of Advertising

Turhan, Burcu; Okan, Zuhal

Using Flipped Classrooms Model in the Development of Basic Language Skills and Enriching Activities: Digital Story and Games

Girmen, Pınar; Kaya, Mehmet Fatih

Whose Needs To Analyze?: The Real Students' Or The Assumed Ones'?

Şeker, Meral; Blanchard,, Jean-Yves

15:50 - 16:00 Çay-Kahve Arası
16:00 - 17:20 Bildiri Oturumu (Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Hakan Atılgan
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yükselir
(Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Çiğdem Şahin
(Concurrent Session)

Moderatörler

Prof. Dr. Ercan Akpınar

Bakmak, Görmek, Fark Etmek

Ağırbaş Bıyık, Hazal; Alan Aksoy, Elif; Barata, Onur

EFL Instructors' Views On Inquiry-Based Instruction Within The Context Of United States Higher Education: A Case Study

Yükselir, Ceyhun

Aktif Katılımlı Materyal Geliştirme Sürecinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: Bazı Astronomi Konuları

Şahin, Çiğdem; Durukan, Ümmü Gülsüm

8. Sınıf Öğrencilerinin 3 Boyutlu Dinamik Geometri Ortamındaki Problem Çözümlerinde Karşılaştıkları Epistemolojik Sorunlar

Öngel, Balkan Ozan; Turgut, Melih

Öğrenci Kompozisyonlarının Puanlama Güvenirliği: Tek ve Çok Değişkenli Genellenebilirlik Çalışması

Atılgan, Hakan

Learning A Foreign Language - Research - Practice - İnclusion - And İnnovative Methods

Ondratschek, Ulla; Feltham, Anne; Gerlach, Sebastian

Preparing A Science Experiments Guidebook For Secondary School Mainstreamed Students With Learning Disabilities: A Case Of “Earth And Universe” Learning Field*

Er Nas, Sibel; Çalık, Muammer; Şenel Çoruhlu, Tülay; Pehlevan, Murat; Koç, Fevziye

Öğrenme-Öğretme Sürecinde “Hop Açılan Kitapların (Lapbook)” Kullanımı

Canbulat, Tuncay; Çoban, Ayşegül; Akbayram, Mustafa

Öğretmen Adayları ve Öğrencilerin Bakış Açısıyla Popüler Zeka Oyunları

Erdoğan, Abdulkadir; Eryılmaz Çevirgen, Ayşegül; Atasay, Merve

No Isolation But Cooperation With The Two: 'native' And 'non-Native' Teacher Burnout

Sübaşı, Simge

Preparing A Science Experiments Guidebook for Secondary School Mainstreaming Students with Learning Disabilities: A Case of “Physical Events” Learning Field*

Er Nas, Sibel; İpek Akbulut, Hava; Çepni, Salih; Emir, Merve İrem

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilere Yönelik Yazılım Geliştirilmesi

Akpınar, Ercan; Erkan, Zafer; Kaptan, Burak; Mirioğlu, Öznur; İnce, Deniz

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Farkındalıklarının Belirlenmesi

Tok, Gül; Cebesoy, Ümran Betül; Bilican, Kader

Perceptions of EFL Academics in the United States Towards Academic Integrity Culture

Yükselir, Ceyhun

Reflections of Primary School Teacher Candidates' on Drawings of Their Some Concepts in the "The World and the Universe" Learning Area

Şenel Çoruhlu, Tülay; İpek Akbulut, Hava; Er Nas, Sibel

Uzaktan Eğitimi Tercih Etme Nedenleri ve Başarı Arasındaki İlişkinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi

Aksaraylı, Mehmet; Pala, Osman

Soru Tipleri ile Türkiye’nin Uluslararası Sınav Başarısının İncelenmesi

Atılgan, Hakan; Demir, Elif Kübra

Science Teacher Candidates' Opinions About Global Warming

İpek Akbulut, Hava; Şenel Çoruhlu, Tülay

17:20 - 17:30 Çay-Kahve Arası
17:30 - 18:50 Bildiri Oturumu (Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Hasan Bakırcı
(Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Gülten Şendur
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Aygün Kılıç
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Dilek Karışan

New Perspectives In Comparative Literature: How Fairy Tales Transform the Unconscious Mind of Children in Language Classes

Kumlu, Esin

6., 7. ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki Biyoloji Kavramlarının Anlaşılma Düzeyinin Tespit Edilmesi ve Anlaşılmama Nedenlerinin İncelenmesi

Temur, Atilla; Artun, Hüseyin; Ös, Serdal; Erkol, Mahmut

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunlarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Polat, Özgür

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Stem Temelli Etkinlikler Hakkındaki Yansıtıcı Yazımlarının İncelenmesi

Gökbayrak, Seda; Karışan, Dilek

Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Bilimin Doğası Üzerine Etkisi

Bakırcı, Hasan; Artun, Hüseyin; Çicek, Sibel

Alternatif Soru Çözüm Platformu Yazılımı Geliştirilmesi ve Kullanılmasına Yönelik Uzman Görüşlerinin Alınması

Akpınar, Ercan; Erkan, Zafer; Girgin, Aykut; İmsak, Burak

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uysal, Esma; Cebesoy, Umran Betul; Karışan, Dilek

Ortaöğretim Öğrencilerinin Akademik Başarı İnançlarına Kişisel Faktörlerin Etkilerinin Lojistik Regresyon Analizi ile Ölçülmesi

Uyulgan, Melis Arzu; Akkuzu, Nalan

Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Sosyobilimsel Konular Üzerinde Etkisi

Bakırcı, Hasan; Artun, Hüseyin; Şahin, Serkan; Sağdıç, Müge

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Aromatik Bileşiklerin Tepkimeleri Konusundaki Öğrenmelerinin Solo Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Şendur, Gülten

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının 5E ve Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline İlişkin Görüşleri

Kılıç, Aygün; Aydemir, Selçuk

Preservice Science Teachers' Self-Efficacy Beliefs Towards Science Education: The Impact Of Micro Teaching Practices Based On New Approaches İn Science Education.

Karışan, Dilek

University Prep Class Students' Critical Thinking Dispositions

Tıkız, Gülşah; Ata, Murat

Okuma Becerileri Alanındaki Genel Başarıya Etki Eden Faktörlerin İki Düzeyli Hiyerarşik Doğrusal Modelleme ile Analizi

Ataş, Doğu; Karadağ, Özge

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Kariyer İlgi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Hiğde, Emrah; Aktamış, Hilal

Rehberli Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımında Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: I Diyagramı Etkinliği

Akkuzu, Nalan; Uyulgan, Melis Arzu

What Do Pre-Service Teachers Think About Future Of Usage Technology İn Education?

Kurtoğlu Erden, Meltem

Stem Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Gökbayrak, Seda; Karışan, Dilek

19:30 - 22:30 Gala Yemeği
21.10.2017 Programı
Time Event Dolphin Apollo Celsus Venus Efes
09:30 - 10:50 Bildiri Oturumu (Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Hasan Bakırcı
(Concurrent Session)

Moderatörler

Doç. Dr. Bülent Aydoğdu
(Concurrent Session)

Moderatörler

Yrd. Doç. Dr. Levent Uzun
(Concurrent Session)

Moderatörler

Prof. Dr. Salih Çepni

Çevre Eğitiminin Verimliliği Açısından Geri Dönüşüm Tesislerinin Etkililiğinin İncelenmesi

Artun, Hüseyin; Bakırcı, Hasan; Şapkan, Özal

Examining Prospective Teachers' Opinions about Nature of Science Course

Oktay, Ozlem; Sen, Ahmet Ilhan

A Scale Development Study: Computer Education And Instructional Technology Graduate's Perceived Pedagogical Competency Scale

Kurtoğlu Erden, Meltem; Seferoğlu, S. Sadi

Dinamik Geometri Yazılımı Kullanarak Analitik Geometri Öğretimi

Baştürk Şahin, Burcu Nur; Tapan Broutin, Menekşe Seden; Güneş, Hilal

Doğanın İçinde Bilim Kampı

Kayan Çuhacı, Ruhan; Kavraal, Demet

Implementing Peer Learning Approach in a High School Physics Class

Sen, Ahmet Ilhan; Oktay, Ozlem; Ergin, Serap

Bilim Paradigmalarında Değişim ve 21. Yüzyıl Becerileri

Güçer, Halil

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Beceri Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Ormancı, Ümmühan; Özcan, Erkan; Kaçar, Sevinç; Balım, Ali Günay

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Taslağında Yer Alan Çevre Eğitimi Kazanımlarının İncelenmesi

Artun, Hüseyin; Bakırcı, Hasan; Erkol, Mahmut

Müzik-Mimarlık İlişkisi ve Eğitim

Gülay Taşçı, Burcu; Çifter, Buket

Educational Technologies for Digital Material Development

Uzun, Levent

İşbirlikli Öğrenme: Geometri Öğretimi Örneği

Baştürk Şahin, Burcu Nur; Tapan Broutin, Menekşe Seden; Gülsar, Ayşegül

Türkçe Dersi Dijital Pano ve Okuma Çemberi Etkinlikleri

Çınar, Fatma

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançlarının İncelenmesi

Aydoğdu, Bülent; Peker, Murat; Duban, Nil

Preservice Teachers' Epistemological Patterns Of Reasoning About A Socioscientific Issue: Artificial Intelligence

Karışan, Dilek; Zeidler, Dana L.

Öğretmen Adaylarının Bilim Etiğine Yönelik Görüşleri

Özcan, Erkan; Kaçar, Sevinç; Ormancı, Ümmühan; Balım, Ali Günay

Yenilikçi Fizik Deneyi Örneği: Vakum Ortamında Roket Nasıl Yapılır?

Demircioğlu, Salih; Sezgin Selçuk, Gamze

The Syntactic Puzzle For Non-Native Speakers: Garden Path Sentences

Kurt Taşpınar, Havva

Zoolog Olmak Zor İş

Pekin, F. Kübra

Pre-Servıce Scıence Teachers' Vıews Towards Relatıng Knowledge Wıth Daıly Lıfe

Özcan, Erkan; Balım, Ali Günay

11:00 - 11:45 Keynote Konuşması Closing Remarks/Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu